DocumentExportFromAnotherProcess

Vyexportuje na disk soubor z libovolného procesu
declare procedure DocumentExportFromAnotherProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer)
DocumentExportFromAnotherProcess("UZEL_00154gs", "priloha.doc", "c:\priloha.doc", actualdocument)
DocumentExportFromAnotherProcess(ProcesID, DocumentName, FilePath, AD)

Parametry

ProcesID

Typ: string

ID procesu.

DocumentName

Typ: string

  • Pokud obsahuje slovo #byordnumber# a následně číslo, pak je vyexportována příloha s tímto pořadovým číslem (začíná od 0).
  • Pokud obsahuje slovo #byordnumber#byiglobal# pak je vyexportován dokument s pořadovým číslem, které je uloženo v IGlobal .
  • Pokud obsahuje slovo #byordnumber#byiglobal#nameorig# pak je kromě výše uvedeného dokument vyexportován pod svým názvem v procesu. V takovém případě se zadává pouze cesta bez názvu souboru. Je-li přítomno klíčové slovo #returnfullpath# např. ( #byordnumber#0#nameorig#returnfullpath# ) je ve FilePath vrácena celá cesta vč. názvu souboru. Klíčové slovo #returnfullpath# je možné použít pouze v kombinaci s #byordnumber# a #nameorig# nebo #norewrite# .

FilePath

Typ: string

Cesta k souboru.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Do proměnné SGlobal (je možné ji přečíst pomocí funkce ReadSglobal ) je zapsáno ID vyexportované přílohy. Do proměnné IGlobal (je možné ji přečíst pomocí funkce ReadIglobal ) je zapsáno pořadové číslo vyexportované přílohy.

Ukázky volání

  • Vyexportuje přílohu se zadaným názvem ("priloha.doc").
    DocumentExportFromAnotherProcess("UZEL_00154gs", "priloha.doc", "c:\priloha.doc", actualdocument)
  • Vyexportuje přílohu se zadaným pořadovým číslem.
    DocumentExportFromAnotherProcess("UZEL_00154gs", "#byordnumber#2", "c:\priloha.doc", actualdocument)