DocumentSelectFromAnotherProcessExt

Importuje přílohu procesu
declare procedure DocumentSelectFromAnotherProcessExt dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer)
DocumentSelectFromAnotherProcessExt("MTB_00002cb", FileName, "dialog", actualDocument)
DocumentSelectFromAnotherProcessExt(id, dialog, poradi, nazev)

Parametry

DocId

Typ: string

ID procesu, ze kterého bude příloha exportována.

Value

Typ: string

Jako vstup očekává Id, název nebo pořadí přílohy v závislosti na parametru Params . Výstupem je název souboru nacházejícího se v adresáři TEMP.

Params

Typ: string

Specifikuje způsob výběru přílohy z procesu.

Params Value - vstup Popis
id Id přílohy Exportuje přílohu zadanou jejím ID
dialog "" Přílohu pro export vybere uživatel ze zobrazeného dialogu
poradi Pořadí přílohy (jako řetězec!) Exportuje přílohu danou jejím pořadím v procesu
nazev Název přílohy Exportuje přílohu procesu danou jejím názvem

ActualDocument

Typ: pointer

Odkaz na akzuální proces. Zadejte klíčové slovo actualdocument .

Popis

Použijte funkci DocumentExportFromAnotherProcess , resp. DocumentSelect . Importuje přílohu procesu do adresáře TEMP. Příloha může být specifikována jejím ID, názvem, pořadím nebo bude vybrána ze zobrazeného dialogu.

Ukázky volání

  • Nechá uživatele vybrat přílohu pro export v dialogu zobrazujícím všechny přílohy procesu.
    DocumentSelectFromAnotherProcessExt("MTB_00002cb", FileName, "dialog", actualDocument)