DomCreateDocument

Vytvoří nový dokument
declare function DomCreateDocument dll "ScriptEx" (integer, string, string, integer): integer
NewDocument := DomCreateDocument(0, "", "", 0)
DomCreateDocument(Implementation, NamespaceURI, QualifiedName, DocType)

Parametry

Implementation

Typ: integer

Rezerováno. Použijte hodnotu 0 .

NamespaceURI

Typ: string

URI jmenného prostoru kořenového elementu nebo prázdný řetězěc ( "" )

QualifiedName

Typ: string

Jméno kořenového elementu nebo prázdný řetězec ( "" )

DocType

Typ: integer

Rezerováno. Použije hodnotu 0 .

Návratová hodnota

Typ: integer

Nový dokument (instance třídy TDomDocument ).

Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří nový DOM dokument tj. instanci třídy TDomDocument .

Pokud má být vytvořen také kořenový element, je potřena nastavit parametr QualifiedName popř. i NamespaceURI . V opačném případě je vytvořen zcela prázdný dokument.

POZOR: Vytvořenou instanci DOM dokumentu je nutné uvolnit funkcí DomFree !

Ukázky volání

  • Vytvoří nový, zcela prázdný dokument
    NewDocument := DomCreateDocument(0, "", "", 0)
  • Vytvoří nový dokument s kořenovým elementem "tag"
    NewDocument := DomCreateDocument(0, "", "tag", 0)

Příklady použití