DomEvaluate

Vykoná výraz XPath
declare function DomEvaluate dll "ScriptEx" (integer, string, integer, integer, integer, integer): integer
XPathResult := DomEvaluate(TheDocument, "//tag", 0, 0, 0, 0)
DomEvaluate(ADocument, Expression, ContextNode, Resolver, AType, AResult)

Parametry

ADocument

Typ: integer

Dokument (instance třídy TDomDocument ), ve kterém bude výraz vykonán

Expression

Typ: string

Výraz XPath

ContextNode

Typ: integer

Uzel (instance třídy TDomNode ), nad kterým bude výraz vykonán, nebo hodnota 0 , pro vykonání nad kořenovým elementem dokumentu

Resolver

Typ: integer

Rezerováno. Použije hodnotu 0 .

AType

Typ: integer

Rezerováno. Použije hodnotu 0 .

AResult

Typ: integer

Existující výsledek (instance třídy TDomXPathResult ) pro znovu-použití nebo hodnota 0 , pro vytvoření nové instance

Návratová hodnota

Typ: integer

Výsledek vykonání výrazu XPath (instance třídy TDomXPathResult ).

V případě chyby je vrácena 0 . Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vykoná výraz XPath (dle parametru Expression ) a vrací jeho výsledek.

Ukázky volání

  • Vyhledá všechny elementy "tag"
    XPathResult := DomEvaluate(TheDocument, "//tag", 0, 0, 0, 0)

Příklady použití