DomGetAttribute

Vrací hodnotu atributu
declare function DomGetAttribute dll "ScriptEx" (integer, string): string
Value := DomGetAttribute(Element, "attr")
DomGetAttribute(Element, Name)

Parametry

Element

Typ: integer

Element (instance třídy TDomElement ), ve kterém se bude hledat atribut

Name

Typ: string

Název atributu

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota atributu jako řetězec.

Je-li vrácen prázdný řetězec ( "" ), pak nebyl požadovaný atribut nalezen.

Popis

Funkce vrací hodnotu DOM atributu.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Hodnota atributu "attr"
    Value := DomGetAttribute(Element, "attr")

Viz také