DomSetAttribute

Nastaví hodnotu atributu
declare procedure DomSetAttribute dll "ScriptEx" (integer, string, string)
DomSetAttribute(Element, "attr", "value")
DomSetAttribute(Element, Name, Value)

Parametry

Element

Typ: integer

Element (instance třídy TDomElement ), ve kterém bude atribut nastaven

Name

Typ: string

Název atributu

Value

Typ: string

Hodnota atributu

Popis

Funkce nastaví hodnotu DOM atributu.

Pokud atribut neexistuje, pak je vytvořen se zadanou hodnotou. Pokud atribut již existuje, pak je původní hodnota přepsána.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vytvoří/nastaví atribut "attr" s hodnotou "value"
    DomSetAttribute(Element, "attr", "value")

Viz také