DomGetStringProp

Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
declare function DomGetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string): string
NodeName := DomGetStringProp(Node, "NodeName")
DomGetStringProp(Instance, Name)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt - instance třídy TDom*

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Třída Popis
NodeName TDomNode Název DOM uzlu (tag, atribut, ...)
NodeValue TDomNode Hodnota DOM uzlu (text, atribut, komentář, CDATA, ...)
Base64 TDomDocument Base64 řetězec, který obsahuje XML, odpovídající DOM dokumentu
XmlEncoding TDomDocument Kódování XML dokumentu (výchozí hodnota je "utf-8" )
Xml TDomDocument XML, odpovídající DOM dokumentu

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota vlastnosti jako řetězec

Popis

Funkce vrací hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Název uzlu
    NodeName := DomGetStringProp(Node, "NodeName")
  • Hodnota textového uzlu
    NodeValue := DomGetStringProp(Text, "NodeValue")

Viz také