DomSetStringProp

Nastaví hodnotu vlastnost jako řetězec
declare procedure DomSetStringProp dll "ScriptEx" (integer, string, string)
DomSetStringProp(ADocument, "Xml", "<tag>Text</tag>")
DomSetStringProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt - instance trídy TDom*

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Vlastnost Trída Popis
Base64 TDomDocument Base64 řetězec, který obsahuje XML, ze kterého bude DOM dokument načten
XmlEncoding TDomDocument Kódování XML dokumentu (výchozí hodnota je "utf-8" )
Xml TDomDocument XML, ze kterého bude DOM dokument načten

Value

Typ: string

Hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví hodnotu vlastnosti objektu jako řetězec.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Načte DOM dokument z XML
    DomSetStringProp(ADocument, "Xml", "<tag>Text</tag>")

Viz také