DomItem

Vrací položku seznamu uzlů
declare function DomItem dll "ScriptEx" (integer, integer): integer
FirstNode := DomItem(NodeList, 0)
DomItem(NodeList, Index)

Parametry

NodeList

Typ: integer

Seznam uzlů (instance třídy TDomNodeList ), ze kterého bude položka vrácena

Index

Typ: integer

Index položky ( 0 ~ první položka).

Počet položek seznamu obsahuje vlastnost Length (třídy TDomNodeList ). Lze získat funkcí DomGetIntegerProp .

Návratová hodnota

Typ: integer

Položka seznamu jako obecný uzel (třída TDomNode ).

V případě chyby je vrácena 0 . Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací položku seznamu DOM uzlů.

Ukázky volání

  • První uzel seznamu
    FirstNode := DomItem(NodeList, 0)