EmailAddBcc

Přidá příjemce slepé kopie e-mailu
declare function EmailAddBcc dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
RetVal := EmailAddBcc(Email, "adresa@slepa-kopie.cz", "Jméno Slepá Kopie")
EmailAddBcc(Email, BccAddr, BccName)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému bude přidán příjemce slepé kopie.

BccAddr

Typ: string

E-mailová adresa příjemce slepé kopie.

BccName

Typ: string

Zobrazované jméno příjemce slepé kopie. Zadejte prázdný řetězec nechcete-li nastavit zobrazované jméno.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li příjemce slepé kopie e-mailu přidán. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přidá příjemce slepé kopie e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailAddBcc(Email, "adresa@slepa-kopie.cz", "Jméno Slepá Kopie")