EmailAddTo

Přidá příjemce e-mailu
declare function EmailAddTo dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
RetVal := EmailAddTo(Email, "adresa@prijem.cz", "Jméno Příjemce")
EmailAddTo(Email, ToAddr, ToName)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému bude přidán příjemce.

ToAddr

Typ: string

E-mailová adresa příjemce.

ToName

Typ: string

Zobrazované jméno příjemce. Zadejte prázdný řetězec nechcete-li nastavit zobrazované jméno.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li příjemce přidán do e-mailu. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přidá příjemce do e-mailu.

Ukázky volání

  • Přidá příjemce e-mailu "Jméno Příjemce "
    RetVal := EmailAddTo(Email, "adresa@prijem.cz", "Jméno Příjemce")