EmailAddCc

Přidá příjemce kopie e-mailu
declare function EmailAddCc dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
RetVal := EmailAddCc(Email, "adresa@kopie.cz", "Jméno Kopie")
EmailAddCc(Email, CcAddr, CcName)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému bude přidán příjemce kopie.

CcAddr

Typ: string

E-mailová adresa příjemce kopie.

CcName

Typ: string

Zobrazované jméno příjemce kopie. Zadejte prázdný řetězec nechcete-li nastavit zobrazované jméno.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li příjemce kopie e-mailu přidán. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přidá příjemce kopie e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailAddCc(Email, "adresa@kopie.cz", "Jméno Kopie")