EmailClearCc

Vymaže příjemce kopie e-mailu
declare function EmailClearCc dll "ActualDocument" (integer): integer
RetVal := EmailClearCc(Email)
EmailClearCc(Email)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému budou vymazáni přijemci kopie.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 zda byli příjemci kopie e-mailu vymazáni. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vymaže veškeré příjemce kopie e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailClearCc(Email)