EmailClearTo

Vymaže příjemce e-mailu
declare function EmailClearTo dll "ActualDocument" (integer): integer
RetVal := EmailClearTo(Email)
EmailClearTo(Email)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu, kterému budou vymazáni přijemci.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 zda byli příjemci e-mailu vymazáni. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vymaže veškeré příjemce e-mailu.

Ukázky volání

  • RetVal := EmailClearTo(Email)