EmailCreate

Vytvoří nový e-mail
declare function EmailCreate dll "ActualDocument" (string): integer
Email := EmailCreate("Předmět zprávy")
EmailCreate(Subject)

Parametry

Subject

Typ: integer

Předmět vytvářeného e-mailu.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor vytvořeného e-mailu. Dojde-li k chybě je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vytvoří nový e-mail a vrací jeho identifikátor. Vytvořenému e-mailu je přednastavena znaková sada podle nastavení enTeam.

Ukázky volání

  • Email := EmailCreate("Předmět zprávy")