EmailFree

Uvolní e-mail
declare function EmailFree dll "ActualDocument" (integer): integer
RetVal := EmailFree(Email)
EmailFree(Email)

Parametry

Email

Typ: integer

Identifikátor e-mailu k uvolnění.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li e-mail úspěšně uvolněn. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uvolní e-mail z paměti. Indentifikátor uvolněného e-mailu dále nepoužívejte!

Ukázky volání

  • RetVal := EmailFree(Email)