ExcelLastRow

Najde poslední použitý řádek v zadaném sloupci
declare function ExcelLastRow dll "ActualDocument" (string, string): integer
Row := ExcelLastRow("", "C")
ExcelLastRow(SheetName, Column)

Parametry

SheetName

Typ: string

Název listu. Pro použití aktuálního listu zadejte prázdný řetězec ( "" ).

Column

Typ: string

Sloupec, ve kterém se bude hledat poslední použítý rádek.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací číslo posledního použitého řadku v zadaném sloupci.

Dojde-li k chybě, pak je vracena hodnota -1 . Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce najde a vrací číslo posledního použitého řádku zadaného sloupce (a listu) v sešitu aplikace Excel.

Předpokládá se již otevřený sešit, např. funkcí ExcelOpen .

Ukázky volání

  • Poslední použitý řádek ve sloupci "C" na aktuálně otevřeném listu
    Row := ExcelLastRow("", "C")
  • Poslední použitý řádek ve sloupci "A" na listu "List1"
    Row := ExcelLastRow("List1", "A")