ExcelOpenDocument

Otevře xls dokument
declare function ExcelOpenDocument dll "ActualDocument" (string): boolean
ExcelOpenDocument("c:\Slozka\Soubor.xlsx")
ExcelOpenDocument(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Název a cesta k xls souboru

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl xls dokument úspěšně otevřen.

Popis

Otevírá xls dokument, který se zadává celou cestou a názvem, včetně přípony.

Pro otevření dokumentu, musí být Excel incializován funkcí ExcelOpenApplication . Pro vybrání listu použijte funkci ExcelOpenSheet .

Po dokončení práce je nutné dokument uzavřít funkcí ExcelCloseDocument .

Ukázky volání

  • ExcelOpenDocument("c:\Slozka\Soubor.xlsx")

Příklady použití