ExcelOpenSheet

Otevře list v xls dokumentu
declare function ExcelOpenSheet dll "ActualDocument" (string): boolean
ExcelOpenSheet("Name=List1")
ExcelOpenSheet(SheetName)

Parametry

SheetName

Typ: string

Pro otevření listu podle názvu se používá Name=názevListu, pro otevření listu podle indexu se používá Index=čísloListu. Číslování listů začíná jedničkou.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zdali byl list xls dokumentu úspěšně otevřen.

Popis

Otevírá list v xls dokumentu. Pro otevření, musí být Excel inicializován funkcí ExcelOpenApplication a otevřený dokument funkcí ExcelOpenDocument .

Po dokončení práce je nutné dokument uzavřít fukncí ExcelCloseSheet .

Ukázky volání

  • List bude otevřen pomocí zadaného názvu.
    ExcelOpenSheet("Name=List1")
  • List bude otevřen pomocí zadaného indexu.
    ExcelOpenSheet("Index=1")

Příklady použití