FindMdataObjectListByFieldValue

Vyhledá seznam objektů osob či firem
declare function FindMdataObjectListByFieldValue dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
FindMdataObjectListByFieldValue("contact", "synchID", ID)
FindMdataObjectListByFieldValue(ObjectType, Field, Value)

Parametry

objectType

Typ: string

Typ objektu ("contact" nebo "company").

field

Typ: string

Název hodnoty (klíč) podle které se vyhledává.

value

Typ: string

Hodnota jež má být nalezena.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl nalezen objekt do seznamu.

Popis

Funkce vyhledá seznam objektů osob či firem podle některé z jeho textových hodnot, tento seznam si otevře a drží si jej v paměti. Dále je možné se seznamem pracovat pomocí funkci GetMdataListCount a GetMDataObjectByIndex , čímž získáme přístup k jednotlivým objektům ze seznamu. Dále je možné s objektem pracovat (např. číst hodnoty funkcí GetMdataObjectValueStr nebo zapisovat pomocí funkce SetMdataObjectValueStr ).

Ukázky volání

  • Vyhledá objekt osoby podle klíče "syncID" a zadaného ID.
    FindMdataObjectListByFieldValue("contact", "synchID", ID)
  • Vyhledá objekt firmy podle klíče "comp_stdCompany" a zadaného ID - "Leviom data s.r.o." .
    FindMdataObjectListByFieldValue("company", "comp_stdCompany", "Leviom data s.r.o.")