FindMdataObjectListByFilter

Vyhledá seznam objektů osob či firem
declare function FindMdataObjectListByFilter dll "ActualDocument" (string, string): boolean
FindMdataObjectListByFilter("contact",filter)
FindMdataObjectListByFilter(ObjectType, Filter)

Parametry

objectType

Typ: string

Typ objektu ("contact" nebo "company").

filter

Typ: string

Název hodnoty (klíč) podle které se vyhledává.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl nalezen objekt do seznamu.

Popis

Funkce vyhledá seznam objektů osob či firem podle podmínky zadané v parametru filter,, tento seznam si otevře a drží si jej v paměti. Dále je možné se seznamem pracovat pomocí funkcí GetMdataListCount a GetMDataObjectByIndex , čímž získáme přístup k jednotlivým objektům ze seznamu. Dále je možné s objektem pracovat (např. číst hodnoty funkcí GetMdataObjectValueStr nebo zapisovat pomocí funkce SetMdataObjectValueStr ).

Ukázky volání

  • FindMdataObjectListByFilter("contact",filter)