GetAttachs

Vrací přílohy procesu
declare function GetAttachs dll "ActualDocument" (string, string, pointer): string
Attachs := GetAttachs("actualdocument", "", actualdocument)
GetAttachs(ADocumentKey, AReserved, AActualDocument)

Parametry

ADocumentKey

Typ: string

ID procesu.

Pro aktuální proces (viz parametr AActualDocument ) použijte hodnotu "actualdocument" .

AReserved

Typ: string

Rezerováno. Použijte prázdný řetězec "" .

AActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: string

Pole příloh ve formátu JSON.

Je-li vrácen prázdný řetězec ( "" ), pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Popis

Funkce vrací veškeré přílohy procesu jako JSON pole.

Ukázky volání

  • Vrátí přilohy aktuálního procesu
    Attachs := GetAttachs("actualdocument", "", actualdocument)

Viz také