GetStepPropertyDate

Zjistí datumovou vlastnost kroku
declare function GetStepPropertyDate dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): date
CreationDate := GetStepPropertyDate(Step, "CreationDate", RC)
GetStepPropertyDate(Step, StepProperty, ErrorCode)

Parametry

Step

Typ: integer

Identifikátor kroku načtený funkcí GetLastStepFromDocCont .

StepProperty

Typ: string

Požadovaná vlastnost

Název Popis
CreationDate Datum vytvoření kroku
LastChangeDate Datum změny (prakticky vykonání) pracovního kroku

ErrorCode

Typ: integer

Vrací 0 , pokud se vlastnost povedlo načíst, jinak vrací -1 .

Návratová hodnota

Typ: date

Datumová vlastnost kroku workflow.

Popis

Vrátí danou datumovou vlastnost kroku workflow.

Ukázky volání

  • Vrátí datum vytvoření kroku workflow .
    CreationDate := GetStepPropertyDate(Step, "CreationDate", RC)