GetStepPropertyStr

Zjistí textovou vlastnost kroku
declare function GetStepPropertyStr dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
Participant := GetStepPropertyStr(Step, "User.ShortName", RC)
GetStepPropertyStr(Step, StepProperty, ErrorCode)

Parametry

Step

Typ: integer

Identifikátor kroku načtený funkcí GetLastStepFromDocCont .

StepProperty

Typ: string

Požadovaná vlastnost

Název Popis
User.ShortName Zobrazované jméno vlastníka kroku
User.Guid GUID vlastníka kroku
StepState Stav pracovního kroku
Výsledek Popis
Todo K vyřízení
Park Pozastaveno
None
FindNext
Done Dokončeno
Forward Postoupeno
End Ukončeno
Route
Cancel Přerušeno
Suspend Přerušeno

ErrorCode

Typ: integer

Vrací 0 , pokud se vlastnost povedlo načíst, jinak vrací -1 .

Návratová hodnota

Typ: string

Popis

Vrátí danou textovou vlastnost kroku workflow.

Ukázky volání

  • Načte zobrazované jméno (zkratku) vlastníka kroku.
    Participant := GetStepPropertyStr(Step, "User.ShortName", RC)