GetXMLCount

Vrací počet uzlů vyhovující XPath
declare function GetXMLCount dll "ActualDocument" (string): integer
Count := GetXMLCount("/koren/uzel")
GetXMLCount(XPath)

Parametry

XPath

Typ: string

Řetězec obsahující cestu ve tvaru XPath

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet uzlů odpovídající XPath, nebo -1 při chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce hledá uzly v XML, které vyhovují zadané XPath (viz parametr XPath ) cestě a vrací jejich počet.

Ukázky volání

  • Počet uzlů "uzel" v uzlu "koren"
    Count := GetXMLCount("/koren/uzel")
  • Počet uzlů "uzel" v XML dokumentu
    Count := GetXMLCount("//uzel")

Viz také