GetXMLNodeName

Vrací název uzlu
declare function GetXMLNodeName dll "ActualDocument" (string): string
NodeName := GetXMLNodeName("/root/*[1]")
GetXMLNodeName(XPath)

Parametry

XPath

Typ: string

Řetězec obsahující cestu ve tvaru XPath

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací název uzlu, je-li odpovídající uzel nalezen, nebo prázdný řetězec. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce hledá uzel v XML, který vyhovuje zadané XPath (viz parametr XPath ) cestě a vrací jeho název. Není-li uzel nalezen, pak je vrácen prázdný řetězec.

Ukázky volání

  • Vrací název uzlu prvního potomka nodu "root".
    NodeName := GetXMLNodeName("/root/*[1]")

Viz také