GetXMLValue

Vrací hodnotu podle zadané XPath
declare function GetXMLValue dll "ActualDocument" (string): string
Value := GetXMLValue("/root/node")
GetXMLValue(XPath)

Parametry

XPath

Typ: string

Řetězec obsahující cestu ve tvaru XPath

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hodnotu je-li odpovídající uzel nalezen, nebo prázdný řetězec. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce hledá hodnotu v XML podle zadané XPath cesty (viz parametr XPath ). Je-li odpovídající uzel nalezen, pak je vrácena jeho hodnota jako řetězec. Není-li uzel nalezen pak je vrácen prázdný řetězec. Pokud je nalezeno více vyhovujících uzlů, odpovídá vrácená hodnota vždy prvnímu.

Ukázky volání

  • Vrací hodnotu uzlu "node" v kořenovém uzlu "root"
    Value := GetXMLValue("/root/node")

Příklady použití

Viz také