HourSpan

Vrací časový rozdíl v hodinách
declare function HourSpan dll "ScriptEx" (date, date): currency
Hours := HourSpan("1.1.2018 12:30:00", "1.1.2018 10:00:00")
HourSpan(ANow, AThen)

Parametry

ANow

Typ: date

Časový údaj - nyní

AThen

Typ: date

Časový údaj - tehdy

Návratová hodnota

Typ: currency

Rozdíl v časových údajích vyjádřený hodinách

Popis

Funkce vrací rozdíl zadaných časových údajů v hodinách.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací rozdíl 2,5 hodiny
    Hours := HourSpan("1.1.2018 12:30:00", "1.1.2018 10:00:00")

Viz také