HoursBetween

Vrací časový rozdíl v celých hodinách
declare function HoursBetween dll "ScriptEx" (date, date): integer
Hours := HoursBetween("1.1.2018 12:30:00", "1.1.2018 10:00:00")
HoursBetween(ANow, AThen)

Parametry

ANow

Typ: date

Časový údaj - nyní

AThen

Typ: date

Časový údaj - tehdy

Návratová hodnota

Typ: integer

Rozdíl v časových údajích vyjádřený v celých hodinách

Popis

Funkce vrací rozdíl zadaných časových údajů v celých hodinách.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací rozdíl 2 hodiny
    Hours := HoursBetween("1.1.2018 12:30:00", "1.1.2018 10:00:00")

Viz také