HttpCreate

Vytvoří objekt
declare function HttpCreate dll "ScriptEx" (string): integer
Connection := HttpCreate("THttpConnection")
HttpCreate(ClassName)

Parametry

ClassName

Typ: string

Název třídy, která bude instancována

Název třídy Popis
THttpConnection HTTP spojení (reprezentuje spojení se serverem)
THttpRequest HTTP požadavek

Návratová hodnota

Typ: integer

Instance požadované třídy (objekt). Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří objekt - instanci požadované třídy (viz parametr ClassName ).

Objekt, vytvořený touto funkcí, je potřeba nakonec uvolnit funkcí HttpFree .

Ukázky volání

  • Vytvoří objekt HTTP spojení
    Connection := HttpCreate("THttpConnection")

Příklady použití