HttpRequestAddQueryParam

Přidá URL parametr
declare procedure HttpRequestAddQueryParam dll "ScriptEx" (integer, string, string)
HttpRequestAddQueryParam(Request, "name1", "value1")
HttpRequestAddQueryParam(Request, Name, Value)

Parametry

Request

Typ: integer

HTTP požadavek (vytvořený funkcí HttpCreate )

Name

Typ: string

Název parametru

Value

Typ: string

Hodnota parametru

Popis

Funkce přidá URL parametr HTTP požadavku.

Tj. do výsledného URL je přidán pár název-hodnota do části za znakem ? . Parametry jsou pak oddělovány znakem & .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • HttpRequestAddQueryParam(Request, "name1", "value1")