HttpResponseGetHeaderByName

Vrací hodnotu hlavičky
declare function HttpResponseGetHeaderByName dll "ScriptEx" (integer, string): string
ContentType := HttpResponseGetHeaderByName(Response, "Content-Type")
HttpResponseGetHeaderByName(Response, Name)

Parametry

Response

Typ: integer

Odpověď HTTP serveru (vrácená funkcí HttpConnectionSendRequest )

Name

Typ: string

Název hlavičky (např. Content-Type )

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota hlavičky HTTP odpovědi

Popis

Funkce vrací hodnotu hlavičky HTTP požadavku.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací hodnotu hlavičky "Content-Type"
    ContentType := HttpResponseGetHeaderByName(Response, "Content-Type")