HttpConnectionSendRequest

Odešle HTTP požadavek
declare function HttpConnectionSendRequest dll "ScriptEx" (integer, integer): integer
Response := HttpConnectionSendRequest(Connection, Request)
HttpConnectionSendRequest(Connection, Request)

Parametry

Connection

Typ: integer

HTTP spojení

Request

Typ: integer

HTTP požadavek

Návratová hodnota

Typ: integer

HTTP odpověď (instance třídy THttpResponse ). V případě chyby je vrácena 0 . Pro získání informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

POZNÁMKA: Vrácenou HTTP odpověď NEní potřeba uvolnit (funkcí HttpFree )!

Popis

Funkce odešlě HTTP požadavek a vrací odpověď serveru.

Ukázky volání

  • Response := HttpConnectionSendRequest(Connection, Request)

Příklady použití

Viz také