HttpSetBooleanProp

Nastaví logickou hotnotu vlastnosti
declare procedure HttpSetBooleanProp dll "ScriptEx" (integer, string, boolean)
HttpSetBooleanProp(Connection, "Secure", true)
HttpSetBooleanProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt (vytvořený funkcí HttpCreate )

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název vlastnosti Název třídy Popis
Secure THttpConnection Zda použít HTTPS (zabezpečené) spojení (výchozí false )

Value

Typ: boolean

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví logickou hodnotu vlastnosti.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Zapne HTTPS (zabezpečené) spojení
    HttpSetBooleanProp(Connection, "Secure", true)