HttpSetIntegerProp

Nastaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
declare procedure HttpSetIntegerProp dll "ScriptEx" (integer, string, integer)
HttpSetIntegerProp(Connection, "Port", 8080)
HttpSetIntegerProp(Instance, Name, Value)

Parametry

Instance

Typ: integer

Objekt (vytvořený funkcí HttpCreate )

Name

Typ: string

Název vlastnosti

Název vlastnosti Název třídy Popis
Port THttpConnection Číslo portu HTTP komunikace (výchozí 80 )

Value

Typ: integer

Nová hodnota vlastnosti

Popis

Funkce nastaví celočíselnou hodnotu vlastnosti objektu.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Nastaví port HTTP komunikace na "8080"
    HttpSetIntegerProp(Connection, "Port", 8080)