IniReadString

Načte řetězec z INI souboru
declare function IniReadString dll "ActualDocument" (integer, string, string, var integer): string
Value := IniReadString(IniFile, Section, Key, ReturnCode)
IniReadString(Ini, Section, Key, ReturnCode)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, ze které bude klíč načten.

Key

Typ: string

Klíč, který bude načten.

ReturnCode

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo klíč z INI souboru načíst. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota klíče.

Popis

Načte řetězcovou hodnotu z klíče v INI souboru.

Ukázky volání

  • Value := IniReadString(IniFile, Section, Key, ReturnCode)