IniDeleteKey

Vymaže klíč z INI souboru
declare function IniDeleteKey dll "ActualDocument" (integer, string, string): integer
Res := IniDeleteKey(Ini, Section, Key)
IniDeleteKey(Ini, Section, Key)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor INI souboru získaný funkcí IniCreate .

Section

Typ: string

Sekce, ze které bude klíč vymazán.

Key

Typ: string

Klíč, který bude vymazán.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , pokud se povedlo klíč z INI souboru vymazat. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Vymaže klíč z INI souboru.

Ukázky volání

  • Res := IniDeleteKey(Ini, Section, Key)

Viz také