JsonGetArrayLength

Vrací délku JSON pole
declare function JsonGetArrayLength dll "ScriptEx" (string, string): integer
ChildCount := JsonGetArrayLength(Json, "people[0].children")
JsonGetArrayLength(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k poli

Návratová hodnota

Typ: integer

Délka pole.

Došlo-li k chybě, pak je vráceno -1 . Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací délku JSON pole ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Ukázky volání

  • ChildCount := JsonGetArrayLength(Json, "people[0].children")

Příklady použití