JsonGetBoolean

Vrací logickou hodnotu z JSON
declare function JsonGetBoolean dll "ScriptEx" (string, string): boolean
IsCellphone := JsonGetBoolean(Json, "people[0].phone.is_cellphone")
JsonGetBoolean(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k logické hodnotě

Návratová hodnota

Typ: boolean

Logická hodnota

Popis

Funkce vrací logickou hodnotu ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • IsCellphone := JsonGetBoolean(Json, "people[0].phone.is_cellphone")

Příklady použití