JsonGetCurrency

Vrací desetinné číslo z JSON
declare function JsonGetCurrency dll "ScriptEx" (string, string): currency
Salary := JsonGetCurrency(Json, "people[0].salary")
JsonGetCurrency(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k desetinnému číslu

Návratová hodnota

Typ: currency

Desetinné číslo

Popis

Funkce vrací desetiné číslo ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Salary := JsonGetCurrency(Json, "people[0].salary")

Příklady použití