JsonGetInteger

Vrací celé číslo z JSON
declare function JsonGetInteger dll "ScriptEx" (string, string): integer
Age := JsonGetInteger(Json, "people[0].age")
JsonGetInteger(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k celému číslu

Návratová hodnota

Typ: integer

Celé číslo.

POZOR: Je-li číslo desetinné, pak je vrácena pouze celá část.

Popis

Funkce vrací celé číslo ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Age := JsonGetInteger(Json, "people[0].age")

Příklady použití