JsonGetString

Vrací řetězec z JSON
declare function JsonGetString dll "ScriptEx" (string, string): string
Surname := JsonGetString(Json, "people[0].surname")
JsonGetString(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k řetězci

Návratová hodnota

Typ: string

Řetězec

Popis

Funkce vrací řetězec ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Surname := JsonGetString(Json, "people[0].surname")

Příklady použití