JsonIsNull

Vrací zda je hodnota NULL
declare function JsonIsNull dll "ScriptEx" (string, string): boolean
Unemployed := JsonIsNull(Json, "people[0].job")
JsonIsNull(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k hodnotě k otestování, zda je rovna NULL

Návratová hodnota

Typ: boolean

Zda je hodnota dle zadané cesty rovna NULL

Popis

Funkce vrací, zda je hodnota ze vstupních dat a dle zadané cesty rovna NULL .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Unemployed := JsonIsNull(Json, "people[0].job")

Příklady použití