LookupDelete

Odstraní objekt
declare procedure LookupDelete dll "ScriptEx" (integer)
LookupDelete(Lookup)
LookupDelete(CustomObject)

Parametry

CustomObject

Typ: integer

Objekt ke smazání (instance třídy)

Název třídy Popis
TLookup Číselník
TLookupItem Řádek číselníku
TLookupSubItemDef Sloupec číselníku
TLookupSubItem Hodnota číselníku

Popis

Funkce odstraní objekt (záznam) z databáze.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Odstraní číselník z databáze
    LookupDelete(Lookup)