LookupLoad

Načte objekt
declare procedure LookupLoad dll "ScriptEx" (integer)
LookupLoad(Lookup)
LookupLoad(CustomObject)

Parametry

CustomObject

Typ: integer

Objekt k načtení (instance třídy TLookup , TLookupItem , TLookupSubItemDef nebo TLookupSubItem )

Popis

Funkce načte objekt z databáze.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Načte číselník z databáze
    LookupLoad(Lookup)