LookupGetValues

Vrací hodnoty číselníku
declare function LookupGetValues dll "ScriptEx" (string, string, boolean): string
Mesta := LookupGetValues("Pobočky", "Město", false)
LookupGetValues(LookupName, SubItemName, Sorted)

Parametry

LookupName

Typ: string

Název číselníku

SubItemName

Typ: string

Název sloupce číselníku

Sorted

Typ: boolean

Zda mají být hodnoty seřazené podle abecedy.

Hodnota false znamena výchozí řazení dle položek.

Návratová hodnota

Typ: string

Nalezené hodnoty (oddělené středníkem)

Popis

Funkce najde a vrátí veškeré hodnoty sloupce číselníku.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací veškeré hodnoty sloupce "Město" z číselníku "Pobočky"
    Mesta := LookupGetValues("Pobočky", "Město", false)