LookupSaveValuesToFile

Uloží hodnoty číselníku do souboru
declare procedure LookupSaveValuesToFile dll "ScriptEx" (string, string, string, boolean)
LookupSaveValuesToFile("Pobočky", "Město", "c:\Slozka\Mesta.txt", false)
LookupSaveValuesToFile(LookupName, SubItemName, FileName, Sorted)

Parametry

LookupName

Typ: string

Jméno číselníku

SubItemName

Typ: string

Název sloupce číselníku

FileName

Typ: string

Cesta k souboru, do kterého budou uloženy hodnoty

Sorted

Typ: boolean

Zda mají být hodnoty seřazené podle abecedy.

Hodnota false znamena výchozí řazení dle položek.

Popis

Funkce uloží do souboru veškeré hodnoty sloupce číselníku. Káždá hodnota v souboru bude na vlastní řádce.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Uloží veškeré hodnoty "Město" z číselníku"Pobočky" do souboru "c:\Slozka\Mesta.txt"
    LookupSaveValuesToFile("Pobočky", "Město", "c:\Slozka\Mesta.txt", false)

Viz také