MJournalAddLetterAddress

Přidá adresu k písemnosti
declare function MJournalAddLetterAddress dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string): boolean
Added := function MJournalAddLetterAddress(ident_lett, lett_addr_seq, ident_AdTy, firm1, firm2, ico, dic, street, city, zipcode, country, addressing, title, firstname, surname, profesion, refID)
MJournalAddLetterAddress(ident_lett, lett_addr_seq, ident_AdTy, firm1, firm2, ico, dic, street, city, zipcode, country, addressing, title, firstname, surname, profesion, refID)

Parametry

ident_lett

Typ: string

lett_addr_seq

Typ: string

ident_AdTy

Typ: string

firm1

Typ: string

firm2

Typ: string

ico

Typ: string

dic

Typ: string

street

Typ: string

city

Typ: string

zipcode

Typ: string

country

Typ: string

addressing

Typ: string

title

Typ: string

firstname

Typ: string

surname

Typ: string

profesion

Typ: string

refID

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud se povedlo adresu k písemnosti přidat, jinak vrací false .

Popis

Přidá adresu k písemnosti. Ta musí být předem otevřena/vytvořena. Písemnost není nutné po přidání adresy ukládat, změny jsou uloženy automaticky. Vkládané hodnoty jsou automaticky oříznuty dle délky polí v databázi.

Ukázky volání

  • Added := function MJournalAddLetterAddress(ident_lett, lett_addr_seq, ident_AdTy, firm1, firm2, ico, dic, street, city, zipcode, country, addressing, title, firstname, surname, profesion, refID)