MJournalGetLetterAttribute

Slouží k navrácení hodnoty atributu dokumentu Journal DS
declare function MJournalGetLetterAttribute dll "ActualDocument" (string): string
sValue := MJournalGetLetterAttribute(sCode)
MJournalGetLetterAttribute(Code)

Parametry

Code

Typ: string

Kód číselníku - název atributu. Hodnoty jsou:

Název Popis
IDENT_REPO referent
IDENT_STAT status
IDENT_SECU typ utajení
IDENT_DIR směr
IDENT_APTY aplikace
CANCELED zrušeno
YEARENTERED ročník
IDENT_LETT
IDENT_MARK
MJ_MARK_LETTERMARK
MJ_MARK_SCARTMARK
IDENT_STOIN
MJ_STOREIN_DESCRIPTION
MJ_REPORTER_NICKNAME
IDENT_LETY
IDENT_DISPMETH
MJ_LETTTYPE_LETTTYPE
MJ_STATUS_NAME
MJ_SECURITY_NAME
MJ_DIRECTION_NAME
IDENT_DEAD
MJ_DEADLINETEMPLATE
MJ_APPLTYPE_APPLTYPE
LETTERNUMBER
REGISTNUMBER
CONTENTS
REGISTEREDON
DISPOSEON
DEADLINEON
YOURREFER
REGISTERED
LETTERTITLE
SHEETSCOUNT
ATTACHCOUNT
ATTACHMENTS
NOTE
BARCODE
WORKFLOWID
CREATEDON
CREATEDBY
CREATEDBYGUID
CHANGEDON
CHANGEDBY
CHANGEDBYGUID
REFID

Návratová hodnota

Typ: string

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede navrácení atributu nového dokumentu Journal DS. Dokument musí být nejprve otevřen funkcí MJournalOpenLetter . Po skončení nastavování atributů musí být dokument uložen funkcí MJournalStoreLetter .

Ukázky volání

  • sValue := MJournalGetLetterAttribute(sCode)

Viz také