MJournalShowReceiveDeliveredForm

Zobrazí okno pro prohlížení a příjem dodaných DZ
declare function MJournalShowReceiveDeliveredForm dll "ActualDocument" (string): integer
MJournalShowReceiveDeliveredForm("1#884afag")
MJournalShowReceiveDeliveredForm(PreCheckedDataBoxes)

Parametry

PreCheckedDataBoxes

Typ: string

Seznam interních ID schránek (oddělených čárkou) k před-označení.

Pro získání interního ID použijte např. funkci MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin .

Návratová hodnota

Typ: integer

Pokud byly úspěšně přijaty dodané DZ, pak je vrácena hodnota 1 . Uzavření okna uživatelem je indikováno hodnotou 2 .

Dojde-li k chybě, pak je vrácena hodnota -1 . Pro získání informací o chybě použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce zobrazí okno pro prohlížení a příjem dodaných datových zpráv.

Předpokládá se předchozí volání funkce MJournalOpen .

Ukázky volání

  • Zobrazí okno a před-označí schránku s ID "1#884afag"
    MJournalShowReceiveDeliveredForm("1#884afag")